Den stolte biologen

Skanska vivilmer anita GA042931

Anita Nesthus er bevaringsbiologen som har kombinert forskning på havskilpadder i Guatemala med miljøledelse hos Skanskas bru-, vei- og tunnelbyggere.

Skanska vivilmer anita GA043400

– Som biolog er det jo naturen og miljøet som er drivkraften min. Og min oppgave i Skanska er å sikre at vi gjør det vi skal for å sikre at begge deler ivaretas best mulig der vi bygger veier, bruer og tunneler, sier Anita Nesthus.

Skanska vivilmer anita GA043583

Hun sitter i en lettbåt mellom Haramsøya og fastlandet nord for Ålesund, omgitt av kraner, lektere og betongkonstruksjoner som reiser seg. Her skal 2700 mennesker få fastlandsforbindelse for første gang.

Skanska vivilmer anita GA043005

Anita er utdannet innen bevaringsbiologi og var Skanskas første miljørådgiver ute på anlegg da hun ble ansatt i Skanska i 2013. Nå er hun miljøleder på Norges mest spektakulære anleggsprosjekt – den nye Nordøyvegen, med tre undersjøiske tunneler, tre nye bruer og 37 kilometer vei. Mastergraden har hun nylig tatt ved siden av jobben i Skanska. Da hun først kom til selskapet, hadde hun en naturfaglig bachelor bak seg.

– For meg som nyutdannet var det utrolig lærerikt å komme rett ut i prosjekter der vi hver dag gjør konkrete tiltak for å redusere miljøbelastningen og finne klimasmarte løsninger, forteller Anita.

Etter fire år med bru- vei- og jernbanebygging byttet hun beite, og gikk til et stort konsulentselskap som prosjektleder og miljøteknisk rådgiver.

– Der jobbet jeg mye med utredninger og leverte rapporter til selskaper som skulle gjennomføre prosjekter. Det var også interessant, absolutt, men der kjente jeg også veldig tydelig hva jeg savnet.

– Hva manglet?

– Jeg savnet det unike fellesskapet i Skanska, følelsen av å være der det skjer – og ikke minst stoltheten over det vi bygger. Det er utrolig gøy å være en del av et slikt prosjekt som dette!

Skanska vivilmer anita GA042774

Anita har svært varierte arbeidsdager, der hun skal følge prosessene i både bru- vei- og tunnelbyggingen for å sikre at miljøkravene innfris. Her er hun ute hos brubyggerne sammen med produksjonssjef Gregor Gucwa og prosjektleder Lars Erik Skjolden.

Anita peker utover vannet, der kolleger er i sving både høyt og lavt. Selv har hun ansvar for oppgaver som vannrensing, prøvetaking, minimering av plastavfall og andre grep som tar vare på naturen Skanska bygger i.

– Skanska har mange ulike divisjoner og avdelinger, hva er det ved anleggsdelen som gjør at du trives så godt her?

– Ute på anlegg er det action hele tiden, mye av arbeidstida tilbringes utendørs i naturen – og vi får helt konkrete og målbare resultater av miljøinnsatsen vår. Dessuten er Skanska-kollegene ute på anleggsprosjektene som en stor familie, siden vi er tett på hverandre så mye av døgnet.

– Så dermed måtte du søke deg tilbake?

– Det var faktisk Skanska som ringte! Etter halvannet år fikk jeg en telefon hvor de lurte på om ikke jeg kunne tenke meg å komme «hjem» igjen til et nytt prosjekt, og da tenkte jeg «ja, det skal jeg»!

Skanska vivilmer anita GA043860

Bølgene slår mot lettbåten der Anita suser mellom brupillarene som reiser seg. Hun har nettopp inspisert vannrenseanlegget ved en av tunnelene, ett av mange tiltak som skal gi det enorme prosjektet en miljøsertifisering i CEEQUAL-systemet.

– Skanska gjør store steg framover på miljøarbeid og klimatiltak i anleggsprosjektene nå. Det at vi forsker på kunstig intelligens i maskinstyringen for å kutte utslipp er én ting, noe annet er at vi nå miljøsertifiserer alle kommende anleggsprosjekter. Skanska har forpliktet seg på Parisavtalen, og skal redusere klimagassutslippene med 70% innen 2030 – det er spennende for en med min bakgrunn å være med på.

Noe av det Anita setter pris på i Skanska, er miksen av ulike fag og bakgrunner blant kollegene hun blir kjent med. Selv kan hun vise til profesjonell erfaring fra både gamingbransjen, et tatoveringsstudio – og ikke minst; forskning på skilpadder.

Som en del av Anitas mastergrad i biologi, var hun på flere forskningsopphold i Guatemala. Der kartla hun hvordan et varmere klima påvirker kjønnsbalansen blant havskilpadder.

– Hvis det er for varmt i sanden der eggene graves ned, klekkes bare hunnskilpadder! Så vi logget temperaturen på 80 ulike steder gjennom et helt år, og dokumenterte et økende problem for bestanden.

Anita har også rukket å arbeide noen år i gamingbransjen, og har også satt spor etter seg som tatovør i studio. Men hun er ikke i tvil om at det er miljøarbeidet hjertet virkelig banker for.

– Det er gøy å ha opplevd ulike bransjer og samlet ulike erfaringer, det er jeg glad for. Og så er jeg ekstra glad for å være her jeg er i dag!