Lagspilleren fant drømmelaget i Skanska

Byggoslo Naering DSCF9738

Da Morten Hagen bestemte seg for å gå til Skanska våren 2021, fant han et arbeidsmiljø og en bedriftskultur som gjør ham til en enda bedre og tryggere anleggsleder.

Byggoslo Naering DSCF9672

Morten Hagen har nå vært anleggsleder i Skanska i halvannet år, og følte seg hjemme fra dag én. Fram til nå har han tilbrakt tiden i Karenslyst Allé på Skøyen i Oslo, der Skanska har rehabilitert hovedkontoret til Norgesgruppen – som nettopp er tilbake i nye og langt bedre lokaler på samme sted.

– Her er både kollegene og systemene så gode at det er lett å lykkes, konkluderer Morten Hagen fornøyd.

Etter flere år i byggebransjen med lederansvar i komplekse rehab-prosjekter, var han klar for et skifte – og søkte seg bevisst til Skanska.

Ønsket meg en solid arbeidsplass

– Jeg har lang erfaring fra både offshore-prosjekter og byggebransjen, og nå var jeg klar for noe nytt. Jeg ønsket jeg meg en solid arbeidsplass med sterke fagmiljøer og gode systemer som sørger for at du aldri blir stående alene med utfordringene. Og det fikk jeg! Her i Skanska stemmer virkeligheten med førsteinntrykket, forteller anleggslederen.

Han utdyper gjerne:

– Jeg tror mange i vår bransje har kjent på følelsen av å ende opp med en del kinkige problemer som du må løse selv, uten å ha tilstrekkelig backing i egen organisasjon. Jeg er vant til å finne løsninger selv, og liker jo rehab nettopp fordi jeg får brukt evnen til å tenke kjapt. Men den store forskjellen på Skanska og de fleste andre entreprenører, er at vi har et svært sterkt fagmiljø internt, med våre egne spesialister og rådgivere på nær sagt alle områder, påpeker Hagen.

– Og akkurat dette utgjør en stor forskjell i arbeidshverdagen når vi stadig møter nye utfordringer på komplekse rehab-prosjekter som dette.

Karenslyst Alee fasade

På fjorten måneder sørget Morten og Skanska-kollegaene for en full innvending rehabilitering av 16 000 kvm fordelt på ni etasjer i Karenslyst Allé. Da leietakeren NorgesGruppen kom tilbake i august 2022, fikk de et fullstendig fornyet hovedkontor med ny teknisk infrastruktur og høy, moderne standard.

Fikk god støtte fra første dag

– Hvordan ble ditt første møte med Skanska?

– Jeg ble kastet rett inn i dette store rehab-prosjektet i Karenslyst Allé, like før rivingen skulle begynne. Det passet meg bra – jeg liker utfordringer, og fikk bra støtte fra et dyktig kollegafellesskap med en gang! Vi rev 12 000 kvm med kontorarealer på sju uker, og hadde et år på å gjøre det ferdig. Det kan virke overveldende på de fleste, men her merket jeg fort at jeg nå hadde kommet inn i en organisasjon som virkelig fungerer.

– På hvilken måte?

– Jeg merket fort at Skanska er rigget med bunnsolide systemer for å holde kontroll på alle ledd i prosessen. Fokuset her er på sunne samspillsprosjekter med realistiske framdriftsplaner, da er det lettere å lykkes med oppgavene. Og som sagt: Det å ha alle de viktige fagressursene og spesialistene i eget hus, betyr at ekspertisen og spisskompetansen bare er en kjapp telefon unna.

Ledere som spør om du har det du trenger

Morten Hagen er en typisk lagspiller: rutinert og handlekraftig, men opptatt av å finne den mest effektive veien til de beste løsningene.

Og noen ganger ligger den hos andre enn ham selv:

– Her jobber jeg tett på en stødig prosjektleder og en ryddig kalkulasjonsleder, og når det kommer opp endringer på kort varsel, så har vi nok ressurser i bakhånd. Vi har et godt rammeverk og et solid team med en god tone og raus takhøyde. Og her i Skanska har jeg faktisk også ledere som spør: «Hva trenger du av ressurser for å ha full kontroll på folk og kostnader her nå?» Det er verdifullt når det er mye som koker.

Karenslyst Alee Byggoslo Naering DSCF9569

Skanska har tatt et solid grep om rehabiliteringsmarkedet i Oslo-området gjennom å samle spisskompetansen deres i en spesialisert avdeling, organisert som eget distriktskontor under region Bygg Oslo Næring. Her fra interiøret i det nylig rehabiliterte bygget i Karenslyst Allé 12-14.

Morten Hagen la også fort merke til et annet trekk ved arbeidsmiljøet i Skanska: Mangfoldet blant kollegene.

Fin miks i alder og erfaring

– Her er det folk med ulik alder og ulik bakgrunn som spiller godt sammen, og noe som fort slo meg var spennet mellom yngre folk med riktig erfaring og svært rutinerte folk med lang fartstid. Her i Skanska har vi hele spekteret, inkludert de som er på min egen alder – folk mellom 35 og 50, som er i samme livsfase som meg, med barn og familieliv hjemme. Den miksen er ikke alltid så godt balansert på slike prosjekter, men dette mangfoldet betyr mye i arbeidshverdagen.

Det å bytte arbeidsgiver når du er godt etablert senior, kan virke usikkert på mange. For Morten har det vært et godt steg videre, både med tanke på trivsel og faglig utvikling.

– Her får jeg bidra med det som jeg er god på, og som anleggsleder blir jeg involvert og får gi innspill i alle deler av prosjektet. Det er et åpent miljø, folk snakker godt sammen, det er en god tone og ryddig møtekultur. Det setter jeg pris på.

Byggoslo Naering DSCF9663

Morten Hagen er anleggsleder med lang bransjeerfaring, men følte at karrieren fikk et løft da han søkte seg til Skanska for halvannet år siden. Ute i prosjektet er han en del av et tett og velfungerende team med Skanska egne spesialister og fagrådgivere i ryggen.

Bidrar til at Skanska er i front på klima

– Hva er det med nettopp rehab som gjør at du trives med dette?

– Det at ingenting er A4 når du rehabiliterer eldre bygg til moderne løsninger, det trigger meg. Ingen dag er lik, hver dag byr på nye og ofte uventede utfordringer. Vi løser ting sammen, vi lærer så mye underveis, og tillegg kommer det sirkulære spørsmålet: Hva er den optimale måten å gjenbruke materialer på, for å redusere klimaavtrykket? Det er jo den eneste veien å gå. Og det å bidra til at Skanska går foran i bransjen her også, det motiverer!

Lurer du på hvilke muligheter som finnes innenfor byggvirksomheten til Skanska? Ta kontakt med Audun eller Ingrid!