– Skanska så potensialet jeg hadde

Skanska anlegg R5 GA1911 2

Astrid Pihl hadde ikke vært lenge i Skanska før en leder så potensialet og mente hun ville bli en dyktig prosjekteringsleder. Det var godt sett. Nå er hun en viktig brikke i nye E18 utenfor Oslo.

Skanska anlegg R5 GA1720

Rushtrafikken dundrer forbi Astrid Pihl, der hun står ved en stor betongkonstruksjon et par kilometer vest for Lysaker. Hun er prosjekteringsleder når Skanska nå bygger en ny del av E18 Vestkorridoren, tett på den eksisterende trafikken.

– Dette er et utrolig krevende og sammensatt prosjekt, der vi løser store og komplekse oppgaver på svært liten plass, langs en av Norges mest trafikkerte veistrekninger. Her blir det aldri kjedelig på jobb, sier Astrid med ettertrykk.

– Og noe av det fine med anleggsdivisjonen i Skanska, er at ingen av prosjektene er kjedelige. Det finnes kort sagt ikke et A4-anleggsprosjekt. Hvert prosjekt har en ny floke eller en ny utfordring. Og en god prosjekteringsleder er alltid nysgjerrig på hvordan de kan løses.

Da Astrid begynte i Skanska, var konstruksjonsteknikk det første hun jobbet med. Men snart var det noen ledere som la merke til et talent.

– Det var nok noen som så at jeg var en nysgjerrig type som hadde blikk for helheten, og som ga meg en utfordring og foreslo en ny rolle. Jeg hadde vært innom prosjekteringsledelsesfaget tidligere, ute hos et rådgivende selskap. Men der jobbet vi med prosjekter som det alltid var mange år til skulle realiseres. Nå er jeg der det skjer!

Det var verdiene som ledet Astrid til Skanska i første omgang.

– Jeg så at Skanska satset knallhardt på miljøvennlig bygging, og var helt i teten på de grønne verdiene. Det betyr mye for meg. Og da jeg var på plass, oppdaget jeg en enorm spennvidde i ekspertisen. Her finnes det spisskompetanse på høyt nivå, både ute i prosjektene og ikke minst inne i vårt eget miljø av spesialister og rådgivere. Det er en unik kombinasjon som jeg ikke tror du finner noen andre steder enn her.

Astrid er glad for at Skanska så potensialet hun hadde, og er helt sikker på at det er flere dyktige, potensielle prosjekteringsledere der ute.

– Hvis du er nysgjerrig, opptatt av å forstå helheten og liker å involvere folk med ulike kunnskaper for å sikre at vi finner beste vei til målet, så har du mye av det som skal til for å fylle rollen som prosjekteringsleder. Og her i Skanska har vi alt som trengs for å spille deg virkelig god!

Lurer du på hvilke muligheter som finnes innenfor anleggvirksomheten til Skanska? Ta kontakt med oss!